HUISREGELS

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Zero tolerance drugsbeleid

Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

Toegang onder invloed

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Leeftijd

Toegang tot het festival is vanaf 18 jaar. Bij twijfel wordt om legitimatie gevraagd, indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen van beveiligingspersoneel en festivalbegeleiders dienen direct opgevolgd te worden.

Verboden middelen, waren en voorwerpen

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).

Handel en verkoop

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Diefstal en verlies

Op het evenemententerrein zijn lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Toiletten

Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Foto-, video- en geluidopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken van de locatie te beklimmen.

Parkeren/ rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Geluidsniveau

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

Programma

Het programma is onder voorbehoud en weersafhankelijk. Bij het niet doorgaan een of meerdere onderdelen zal er geen restitutie van entreebewijzen of ander soort kosten plaatsvinden.

Roken

In alle tenten of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod.

Eigen risico

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/ of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD, ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN. ELKE BEZOEKER WORDT GEACHT ZICH OP DE HOOGTE TE HEBBEN GESTELD VAN DE HUISREGELS!

F.A.Q

Waar en wanneer vindt het festival plaats?

Op 3 september 2016 in het Philps de Jonghpark in Eindhoven. Het terrein gaat beide dagen om 14.00 uur open en sluit om 23.00 uur.

Wat is de beste manier om naar het festival te komen?

Wij adviseren om met het openbaar vervoer te komen. Er rijden pendelbussen tussen Eindhoven CS en het festivalterrein. Een retourtje kost 5 euro, kaarten zijn verkrijgbaar via onze ticketbox.

Ik kom met de auto, waar kan ik parkeren?

Je kunt parkeren in de nabije omgeving van het festivalterrein. Navigeer naar Achtseweg zuid en volg de instructies van de verkeersregelaars. Parkeren is gratis.

Is mijn kaartje op beide dagen geldig?

Nee, het kaartje is alleen geldig op de dag waarvoor je hem gekocht hebt.

Ik heb een kaartje overgekocht op naam van iemand anders, kan ik daar mee naar binnen?

Ja, zolang je kaartje geldig is wel. Houd er rekening mee dat er veel oplichters actief zijn op internet. Check hier de tips tegen ticketoplichting.

Is er een dresscode?

Nee, verkleden is niet verplicht, maar we moedigen iedereen aan om een vrolijke, gekke of sportieve outfit aan te trekken.

Let op: tijdens het festival kun je vies en nat worden dus neem droge kleren mee.

Zijn er kluisjes?

Ja, er zijn voldoende kluisjes aanwezig.

Ik wil mijn opblaaskrokodil meenemen, mag dat?

Ja, opblaaskrokodillen evenals alle andere opblaasartikelen zijn toegestaan zolang het geen schade kan aanrichten aan de overige bezoekers van het festival.

Hoe zit het met de veiligheid?

Bij elk springkussen waar het nodig is hebben we een professionele begeleider staan. Daarnaast zijn er vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden. Omwille van de veiligheid kunnen begeleiders en vrijwilligers je de toegang tot een springkussen ontzeggen, bijvoorbeeld als je te veel hebt gedronken of bij hinderend gedrag.

Door aan het festival deel te namen, ga je akkoord met risico’s op eventuele lichamelijke of materiële schade.

Ik ben pas 17 jaar maar ik wel graag naar het festival toe, mag dat?

Helaas, toegang tot het festival is vanaf 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.

DIT EVENEMENT BEVAT SPORTIEVE ONDERDELEN. DOOR ER AAN DEEL TE NEMEN, GA JE AKKOORD MET DE RISICO’S OP EVENTUELE LICHAMELIJKE OF MATERIALE SCHADE. DE ORGANISATIE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.

ROUTE

Openbaar vervoer

Kijk voor de actuele aankomst- en vertrektijden op www.9292ov.nl

Pendelbussen

Er rijden pendelbussen vanaf Eindhoven centraal station (Vincent van den Heuvellaan). Voor 5 euro brengt deze bus je heen én terug naar het festivalterrein. Kaartjes zijn te koop via de ticketshop.